องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา


วันนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และเรื่องอื่นๆ

2020-08-14
2020-07-28
2020-07-23
2020-07-20
2020-07-03
2020-07-02
2020-06-26
2020-06-25
2020-05-18
2020-04-03