องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


โครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระการ่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชน ทำกิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดบ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 วัดป่าโนนเพ็ด หมู่ที่ 4 และวัดสามัคคีวราราม หมู่ที่ 5

2021-04-26
2021-04-20
2021-04-09
2021-03-24
2021-03-17
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-03
2021-02-25
2021-02-24