องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


กิจกรรมงดใช้โฟม ลดการใช้พลาสติก ห้ิวปิ่นโต โชว์ถุงผ้า


📣 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ขอเชิญชวนหิ้วปิ่นโต ถือถุงผ้าหรือตะกร้า เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน🌳🌲

2022-01-13
2021-12-17
2021-12-09
2021-11-05
2021-10-28
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-11