องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ณ ที่สาธารณประโยชน์(สระสะเดา) หมู่ที่ 3


เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสา โรงเรียนบ้านขามเวียน และประชาชนบ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 ปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน ณ ที่สาธารณประโยชน์(สระสะเดา) หมู่ที่ 3 ตำบลช่อระกา โดยนายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอบ้านเหลื่อมและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม

2020-08-14
2020-07-28
2020-07-23
2020-07-20
2020-07-03
2020-07-02
2020-06-26
2020-06-25
2020-05-18
2020-04-03