วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2565
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างเปลี่ยนกระจกบานหน้ารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งค -427 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘๔๔ โด้ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรางน้ำฝน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเพ็ด บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถแบ็คโฮ (คอยาว) จำนวน ๑๖๐ ลิตร วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถแบ็คโฮ (คอยาว) จำนวน ๑๖๐ ลิตร วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างเหมารถหกล้อ ๑ คัน จำนวน ๓ วันตามโครงการกำจัดวัชพืชบึงบ้านม่วง บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถแบ็คโฮ (คอยาว) จำนวน ๑๖๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง