วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานพัสดุ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อแผงกั้นจราจร จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 15,795 กล่อง (สำหรับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 มกราคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4,680 กล่อง (สำหรับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 มกราคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง