วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านานายเสริงถึงสามแยกนานายส้มเช้า บ้านหนองรัง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านดอนยาวถึงอ่างเก็บน้ำดอนลำดวน บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกศาลปู่ตาถึงหลังโรงเรียนบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมาสถานที่จัดงาน และจัดพิธีเปิด-ปิดตามโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน ๔๕ ตัว ตามโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมทักษะการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีเพื่อสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อถาดหลุม จำนวน ๓๖ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง