วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาเครื่องจักรกลสำหรับวงท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
10  ก.พ. 2566
ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน ๔๒ ตัว ตามโครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2566
ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน จำนวน ๒๕๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง