วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริมนมยูเอชทีชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fujixerox SC ๒๐๒๐ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมารถแบ็คโฮ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมความรู้และเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมไฟสาธารณะภายในตำบลช่อระกา จำนวน ๒๕ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อนมยูเอชทีชนิดกล่อง จำนวน 255 คน/30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง