วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลช่อระกา จำนวน 30 วัน/นักเรียน 67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและอะไหล่สิ้นเปลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
ซื้อนมยูเอชทีชนิดกล่อง จำนวน ๓๐ วัน/นักเรียนจำนวน ๒๕๔ คน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลช่อระกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๓๐ วัน/นักเรียนจำนวน ๖๖ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ดินถมซ่อมแซมถนน จำนวน ๓๓๐ ลบ.ม.
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
จ้างเหมารถเครน และรถเทลเลอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง