วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Acer TMP214-41-G2-R10X/T001 (14) Black จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายฉลองถึงถนนลาดยางบ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค PANTUM Laser P3010DW จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๔๗ ชุด ๆ ละ ๑๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีนชื่อ อบต.ช่อระกา จำนวน ๔๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง