วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านางสายพิณถึงบ้านนายประสงค์ หมู่ที่ ๖ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน ๒๕๔ คน/ ๗๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างเวทีห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำลงหนองสรวงพร้อมบ่อพัก บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมคลองอีสานเขียว บ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ( เฉพาะเดือนมิถุนายน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓๐ วัน/๖๖ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง