วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับปรับเกรดบดอัดถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหาย จำนวน ๔๘๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับปรับเกรดบดอัดถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหาย จำนวน ๒๔๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางนภาวรรณถึงบ้านนายบุญเหลือ บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานางสนุ่นถึงแยกทางไปบ้านม่วง บ้านช่อบูรพา หมุ่ที่ ๗ ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับปรับเกรดบดอัดถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อซื้อดินถม จำนวน ๕๐ รถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง