วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นม.ถ. 131-13 สายแยกคลองอีสายเขียว-บ้านโนนสะเดา บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๔ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านโนนเพ็ด-บ้านดอนสามผง (นม.ถ. 131-12) บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๔ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายบุญสืบ-บ้านนายอดิศักดิ์ บ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นม.ถ. 131-18 สายบ้านช่อพัฒนา -ทิศตะวันตกบ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างเหมาอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซมไฟสาธารณะภายในตำบลช่อระกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง