วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านม่วง-โนนขี้ตุ่น บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสวัสดิการสังคม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดชุมชน จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน นม UHT ชนิดกล่อง จำนวน ๑๐,๕๖๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อตู้เชื่อม Inverter จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง