วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับให้น้ำล้นผ่าน (ฝายกั้นน้ำ) บริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมไฟสาธารณะภายในตำบลช่อระกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านดอนยาวถึงอ่างเก็บน้ำดอนลำดวน บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๕ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกบ้านนายมาลัยถึงแยกบ้านหนองแขม บ้านหนองรัง หมู่ที่ ๖ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกโรงเรียนถึงบ้านครูลำพึง หมู่ที่ ๔ บ้านโนนเพ็ด ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านนายจรูญถึงแยกไปหนองรัง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
เช่าเต้นท์โดม จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อผ้าซับในจำนวน ๖ ไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CYOXERA จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง