วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างจ้างตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่ง แม่บ้าน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
ซื้อนมยูเอชทีชนิดกล่อง จำนวน ๖,๕๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน จำนวน ๑๗,๐๗๓ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
เช่าจัดทำและดูแลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศสองชั้น โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อของที่ระลึกโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร Fujixerox รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๐-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง