องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา[วันที่ 2020-08-14][ผู้อ่าน 16]
 
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชก...[วันที่ 2020-07-28][ผู้อ่าน 22]
 
  อบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุตามโครงการอบ...[วันที่ 2020-07-23][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโ...[วันที่ 2020-07-20][ผู้อ่าน 21]
 
  ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสามัคคีวราราม หมู่ที่ 5[วันที่ 2020-07-03][ผู้อ่าน 12]
 
  ได้แจกจ่ายหน้ากากผ้าพื่อให้นักเรียนใช้ในการป้องกัน...[วันที่ 2020-07-02][ผู้อ่าน 11]
 
  “หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต” [วันที่ 2020-06-26][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการชาวช่อระการ่วมใจทำความสะอาดสานต่อความดีของพ...[วันที่ 2020-06-25][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2020-05-18][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19...[วันที่ 2020-04-03][ผู้อ่าน 79]
 
  โครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุก...[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 61]
 
  โครงการชาวช่อระการ่วมใจทำความสะอาดสานต่อความดีของพ...[วันที่ 2020-02-24][ผู้อ่าน 48]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8