องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
  โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19...[วันที่ 2020-04-03][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุก...[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการชาวช่อระการ่วมใจทำความสะอาดสานต่อความดีของพ...[วันที่ 2020-02-24][ผู้อ่าน 32]
 
  จัดประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ...[วันที่ 2020-02-18][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน และโครงการจัดทำเวที...[วันที่ 2020-02-13][ผู้อ่าน 19]
 
  งานวันเด็กแห่งชาติ[วันที่ 2020-01-11][ผู้อ่าน 20]
 
  โรงเรียนผู้สูงอายุในตำบลช่อระกา [วันที่ 2020-01-09][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่...[วันที่ 2019-12-24][ผู้อ่าน 20]
 
  รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ...[วันที่ 2019-12-09][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2019-12-06][ผู้อ่าน 26]
 
  วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 และวันคล้ายวันพระราช...[วันที่ 2019-12-05][ผู้อ่าน 15]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...[วันที่ 2019-11-26][ผู้อ่าน 16]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8