องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 261 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]7
2 ประกาศรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 21 ต.ค. 2562 ]6
3 ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 2 ต.ค. 2562 ]18
4 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 2 ต.ค. 2562 ]22
5 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 2 ต.ค. 2562 ]15
6 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 2 ต.ค. 2562 ]13
7 ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งหาผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน [ 2 ต.ค. 2562 ]12
8 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 2 ต.ค. 2562 ]13
9 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต [ 2 ต.ค. 2562 ]11
10 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]12
11 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของอบต.ช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 3 ก.ค. 2562 ]51
12 รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]48
13 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการ กองช่าง [ 24 มิ.ย. 2562 ]65
14 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ [ 12 มิ.ย. 2562 ]48
15 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 12 มิ.ย. 2562 ]41
16 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการ กองสวัสดิการสังคม [ 7 มิ.ย. 2562 ]50
17 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ [ 22 พ.ค. 2562 ]46
18 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 22 พ.ค. 2562 ]41
19 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ [ 18 เม.ย. 2562 ]43
20 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 18 เม.ย. 2562 ]43
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14