องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 325 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(Covid-๑๙) [ 1 พ.ค. 2563 ]7
2 รายงานสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบตุลาคม-มีนาคม) กองสวัสดิการ [ 14 เม.ย. 2563 ]16
3 รายงานผลการให้บริการ กองการศึกษาฯ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) [ 13 เม.ย. 2563 ]18
4 รายงานสถิติผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบตุลาคม - มีนาคม) สำนักงานปลัด [ 10 เม.ย. 2563 ]8
5 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของอบต.ช่อระกา [ 7 เม.ย. 2563 ]25
6 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงฯ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 เม.ย. 2563 ]17
7 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 เม.ย. 2563 ]18
8 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 31 มี.ค. 2563 ]15
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 31 มี.ค. 2563 ]13
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง [ 31 มี.ค. 2563 ]15
11 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 31 มี.ค. 2563 ]14
12 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ร.ส.๓) [ 30 มี.ค. 2563 ]12
13 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านช่อระกา หมู่ ๑ [ 30 มี.ค. 2563 ]14
14 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๙ [ 30 มี.ค. 2563 ]11
15 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านช่อพัฒนา หมู่ ๘ [ 30 มี.ค. 2563 ]11
16 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านบูรพา หมู่ ๗ [ 30 มี.ค. 2563 ]11
17 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านหนองรัง หมู่ ๖ [ 30 มี.ค. 2563 ]10
18 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านดอนยาว หมู่ ๕ [ 30 มี.ค. 2563 ]11
19 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านโนนเพ็ด หมู่ ๔ [ 30 มี.ค. 2563 ]11
20 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านขามเวียน หมู่ ๓ [ 30 มี.ค. 2563 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17