องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 447 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผู้มารับบริการการชำระภาษี ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 10 ม.ค. 2566 ]0
2 สถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองช่าง [ 4 ม.ค. 2566 ]1
3 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรี ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]3
4 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]3
5 ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) [ 29 พ.ย. 2565 ]12
6 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 23 พ.ย. 2565 ]17
7 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรี ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 พ.ย. 2565 ]2
8 รายงานผลการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยงประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 1 พ.ย. 2565 ]3
9 ประกาศการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 26 ต.ค. 2565 ]3
10 รายงานสถิติข้อมูลผู้มารับบริการกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]47
11 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 3 ต.ค. 2565 ]42
12 ประกาศ เรื่องนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด [ 3 ต.ค. 2565 ]40
13 ประกาศ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 3 ต.ค. 2565 ]35
14 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 3 ต.ค. 2565 ]37
15 ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต [ 3 ต.ค. 2565 ]30
16 ประกาศ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2565 ]25
17 ประกาศ เรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 3 ต.ค. 2565 ]34
18 ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันความขัดแย้งหาผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน [ 3 ต.ค. 2565 ]24
19 ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ต.ค. 2565 ]24
20 รายงานผลการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) ฟรี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23