องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


บัญชีมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของนายก อบต.ช่อระกา ให้ ปลัด อบต.ช่อระกา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บัญชีมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของนายก อบต.ช่อระกา ให้ ปลัด อบต.ช่อระกา
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :