องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 
 

 

 


  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชก...
   

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิม...

  อบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุตามโครงการอบ...
   

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้พ...

  โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโ...
   

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้...

  ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสามัคคีวราราม หมู่ที่ 5
   

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา นำโดย นายกองค์การบริหารส...

 


 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
 
 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556