องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 
 

 

 


  ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื...
   

  โครงการชาวช่อระการ่วมใจทำความสะอาดสานต่อความดีของพ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่น...

  โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
   

โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยส่วนราชการของอบต.ช่อ...

  การประชุม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้า...
   

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาได้มีการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกส...

 


 
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
 
 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556