องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้ดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับแจกจ่ายประชาชนตามโครงการพลังคนไท...

  โครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุก...
   

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ อำเภอบ้านเหลื่อม องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระก...

  โครงการชาวช่อระการ่วมใจทำความสะอาดสานต่อความดีของพ...
   

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ร่วมกับ อำเภอบ้านเหลื่อม โรงเรียนบ้าน...

  จัดประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ...
   

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพ...

 


 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
 
 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556