องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ...
   

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้...

  โครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจ...
   

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ร่วมกับอำเภอบ้านเหลื่อม และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...

  จัดทำหน้ากากผ้าสำหรับใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโ...
   

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดอยู่ขณะนี้...

  สวมหน้ากาก 100% เมื่ออยู่นอกเคหสถาน
   

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัย 100% เมื่ออยู่นอกเคหสถาน

 


 
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
 
 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556