องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
  โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุท...
  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และประกอบอาชีพตามหลักปรั...
  โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ...
 

 
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30350
โทรศัพท์/ โทรสาร 044-756285-6
E- mail: saraban@chaoraka.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign