องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบ...
   
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธ...
   
  จัดทำประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
   
  โครงการกำจัดวัชพืชคลองลำน้ำเค็ม บ้านขามเวียน หมู่ท...
   
 


 
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
 
 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556