องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 
 

 

 


  ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต...
   

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา...

  ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา...

  ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต...
   

หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย

  ประกาศจำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลื...
   

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยว...

 


 
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
 
 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556