องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 
 

 

 


  องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประกาศนโยบายงดรับของข...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ No Gift Policy โดยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักง...

  กิจกรรมงดใช้โฟม ลดการใช้พลาสติก ห้ิวปิ่นโต โชว์ถุง...
   

📣 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ขอเชิญชวนหิ้วปิ่นโต ถือถุงผ้าหรือตะกร้า เพื่อช่วยกันลดปริม...

  วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม
   

เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม ภายใต้แนวคิด

"Zero Tolerance คนไทยไม่ทน...

  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกอ...
   

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ในการเลือกตั้งสมาช...

 


 
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
 
 

 

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556