องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 
 

 

 


  การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...
    ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น ...
  ประชาสัมพันธ์การงดเผาวัชพืช ตอซังข้าว และอื่นๆ
   

ประชาสัมพันธ์การงดเผาวัชพืช ตอซังข้าว และอื่นๆ ในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร เพื่อ...

  โครงการครงการชาวช่อระการ่วมใจทำความสะอาดสานต่อความ...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่น...

  โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมา...
   

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพนักงา...

 


 
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
 
 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556