องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ

กรุณาใส่ให้ครบตามที่เครื่องหมาย
* ระบุ
หัวข้อเรื่องร้องเรียน
*
รายละเอียดการร้องเรียน
*
ชื่อ-สกุล
*
ที่อยู่
*
โทรศัพท์
*
โทรศัพท์มือถือ
*
Email
*