องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
งานควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 21 ต.ค. 2562 ]5
2 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ธ.ค. 2561 ]3
3 รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน [ 29 ต.ค. 2561 ]3
4 ประกาศรายงานควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 24 พ.ย. 2560 ]4
5 หนังสือส่ง [ 23 พ.ย. 2560 ]5
6 แบบ ปอ.1 [ 22 พ.ย. 2560 ]3
7 แบบ ปอ.2 [ 22 พ.ย. 2560 ]4
8 แบบ ปอ.3 [ 22 พ.ย. 2560 ]6
9 คำสั่ง [ 7 ส.ค. 2560 ]4
10 ประกาศรายงานการควบคุมภายใน [ 22 ธ.ค. 2557 ]5