องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) [ 5 เม.ย. 2564 ]4
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ [ 1 เม.ย. 2564 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๓๑-๑๐ สายบ้านโนนเพ็ด – บ้านขามวียน บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๔ [ 16 มี.ค. 2564 ]8
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๓๑-๐๙ สายบ้านช่อบูรพา – บ้านหนองปรือ บ้าช่อบูรพา หมู่ที่ ๗ [ 16 มี.ค. 2564 ]9
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 1 มี.ค. 2564 ]12
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๔ [ 1 ก.พ. 2564 ]9
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓) [ 7 ม.ค. 2564 ]32
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 4 ม.ค. 2564 ]29
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ [ 1 ธ.ค. 2563 ]31
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 2 พ.ย. 2563 ]31
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2563 ]43
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2563 ]9
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2563 ]9
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ [ 1 ก.ย. 2563 ]43
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ [ 3 ส.ค. 2563 ]57
16 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ [ 10 ก.ค. 2563 ]64
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางประคอง ทองสายถึงบ้านนางสมนึก ปักขีระกา บ้านช่อระกา ม.1 (เฉพาะเจาะจง) [ 3 ก.ค. 2563 ]66
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.หน้าโรงเรียนบ้านม่วง-โนนขี้ตุ่น บ้านม่วง ม.2 (เฉพาะเจาะจง) [ 3 ก.ค. 2563 ]66
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายตะวันตกเมรุ-โนนขี้ตุ่น ม.7 (เฉพาะเจาะจง) [ 3 ก.ค. 2563 ]64
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายรอบสระบุ่งยาง ม.3 (เฉพาะเจาะจง) [ 3 ก.ค. 2563 ]61
 
หน้า 1|2|3|4|5