องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

คณะผู้บริหาร


นายทองแดง ศรีธรรมมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 095-6051282นายกิตติ บำรุงนา

 นายศุภชัย ศรีธรรมมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 086-8891114
โทรศัพท์ 0638979454

นายปาพจน์ หาญนอก

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ 082-8725441