องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 117 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ [ 7 มี.ค. 2565 ]35
2 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ในวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ [ 10 ม.ค. 2565 ]42
3 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2565 ]41
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาครั้งแรก [ 4 ม.ค. 2565 ]35
5 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2565 ]45
6 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 4 ม.ค. 2565 ]40
7 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ [ 27 ก.ย. 2564 ]42
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ [ 27 ก.ย. 2564 ]44
9 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 ก.ย. 2564 ]43
10 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ [ 13 ส.ค. 2564 ]42
11 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ [ 13 ส.ค. 2564 ]39
12 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ [ 13 ส.ค. 2564 ]39
13 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ [ 2 ส.ค. 2564 ]39
14 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ [ 2 ส.ค. 2564 ]41
15 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 ก.ค. 2564 ]40
16 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 22 เม.ย. 2564 ]40
17 รายงานการประชุมสภาอบต.ช่อระกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 24 ก.พ. 2564 ]40
18 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 16 ก.พ. 2564 ]36
19 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 16 ก.พ. 2564 ]37
20 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 16 ก.พ. 2564 ]39
 
หน้า 1|2|3|4|5|6