องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 13 พ.ค. 2564 ]4
2 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 22 เม.ย. 2564 ]4
3 รายงานการประชุมสภาอบต.ช่อระกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]4
4 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 16 ก.พ. 2564 ]4
5 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 16 ก.พ. 2564 ]5
6 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 16 ก.พ. 2564 ]5
7 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ [ 16 ก.พ. 2564 ]4
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 7 ธ.ค. 2563 ]3
9 ประกาศรับรองการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 7 ธ.ค. 2563 ]3
10 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 23 พ.ย. 2563 ]6
11 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 7 ก.ย. 2563 ]4
12 ประกาศรับรองการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 7 ก.ย. 2563 ]4
13 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 17 ส.ค. 2563 ]5
14 รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ [ 14 ส.ค. 2563 ]5
15 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. [ 4 ส.ค. 2563 ]4
16 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ [ 3 ส.ค. 2563 ]3
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ [ 9 มี.ค. 2563 ]4
18 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ [ 9 มี.ค. 2563 ]4
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 มี.ค. 2563 ]4
20 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 2 มี.ค. 2563 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6