องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ในวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ [ 10 ม.ค. 2565 ]0
2 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2565 ]0
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาครั้งแรก [ 4 ม.ค. 2565 ]0
4 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ [ 27 ก.ย. 2564 ]0
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ [ 27 ก.ย. 2564 ]0
6 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 ก.ย. 2564 ]4
7 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ [ 13 ส.ค. 2564 ]0
8 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ [ 13 ส.ค. 2564 ]1
9 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ [ 13 ส.ค. 2564 ]0
10 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ [ 2 ส.ค. 2564 ]0
11 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ [ 2 ส.ค. 2564 ]0
12 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 ก.ค. 2564 ]0
13 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 22 เม.ย. 2564 ]54
14 รายงานการประชุมสภาอบต.ช่อระกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 24 ก.พ. 2564 ]53
15 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 16 ก.พ. 2564 ]51
16 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 16 ก.พ. 2564 ]55
17 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 16 ก.พ. 2564 ]55
18 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ [ 16 ก.พ. 2564 ]52
19 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 7 ธ.ค. 2563 ]52
20 ประกาศรับรองการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 7 ธ.ค. 2563 ]51
 
หน้า 1|2|3|4|5|6