องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 148 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ [ 15 ส.ค. 2566 ]13
2 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ [ 15 ส.ค. 2566 ]11
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ [ 4 ส.ค. 2566 ]15
4 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ [ 4 ส.ค. 2566 ]11
5 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 20 ก.ค. 2566 ]12
6 รายงานการประชมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ [ 5 ก.ค. 2566 ]13
7 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ [ 5 ก.ค. 2566 ]11
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 27 มิ.ย. 2566 ]12
9 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ [ 27 มิ.ย. 2566 ]11
10 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 5 พ.ค. 2566 ]13
11 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 28 เม.ย. 2566 ]12
12 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 24 เม.ย. 2566 ]11
13 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 10 ก.พ. 2566 ]12
14 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 10 ก.พ. 2566 ]15
15 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ [ 10 ก.พ. 2566 ]13
16 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 10 ก.พ. 2566 ]14
17 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 23 ม.ค. 2566 ]15
18 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันพุธ ที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ [ 14 ธ.ค. 2565 ]23
19 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 21 พ.ย. 2565 ]21
20 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ [ 15 ส.ค. 2565 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8