องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 101 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาอบต.ช่อระกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]9
2 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 16 ก.พ. 2564 ]9
3 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 16 ก.พ. 2564 ]8
4 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 16 ก.พ. 2564 ]9
5 การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ [ 16 ก.พ. 2564 ]7
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 7 ธ.ค. 2563 ]34
7 ประกาศรับรองการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 7 ธ.ค. 2563 ]30
8 การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 23 พ.ย. 2563 ]32
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 7 ก.ย. 2563 ]32
10 ประกาศรับรองการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 7 ก.ย. 2563 ]31
11 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 17 ส.ค. 2563 ]44
12 รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ [ 14 ส.ค. 2563 ]47
13 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. [ 4 ส.ค. 2563 ]42
14 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ [ 3 ส.ค. 2563 ]40
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ [ 9 มี.ค. 2563 ]85
16 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ [ 9 มี.ค. 2563 ]78
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 มี.ค. 2563 ]78
18 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 2 มี.ค. 2563 ]75
19 ประกาศ การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 21 ก.พ. 2563 ]74
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 12 ก.พ. 2563 ]78
 
หน้า 1|2|3|4|5|6