องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
งานกิจการสภา


การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :