องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกฟากโกรกถึงสามแยก ไปบ้านม่วง บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ [ 13 พ.ย. 2562 ]21
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขามเวียน ถึงถนนสายช่อบูรพา-หนองปรือ บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ [ 13 พ.ย. 2562 ]18
3 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกฟากโกรกถึงสามแยกไปบ้านม่วง บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ [ 7 พ.ย. 2562 ]24
4 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายขามเวียนถึงสายช่อบูรพา - หนองปรือ บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ [ 7 พ.ย. 2562 ]22
5 ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู [ 22 ส.ค. 2562 ]62
6 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูในหมู่บ้านจากบ้านนายอำนาจ-บ้านนายประสิทธิ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมูที่ ๙ (ครั้งที่ ๒) [ 8 ส.ค. 2562 ]48
7 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูในหมู่บ้านจากบ้านนายอำนาจ-บ้านนายประสิทธิ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมูที่ ๙ [ 24 ก.ค. 2562 ]57
8 ราคากลาง ปปช.โครงการก่สร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูในหมู่บ้านจากบ้านนายอำนาจ-บ้านนายประสิทธิ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ [ 4 ก.ค. 2562 ]59
9 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๔ ตอนที่ ๒ สายบ้านช่อระกา-บ้านราชภูมิ [ 2 ก.ค. 2562 ]52
10 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๔ ตอนที่ ๑ สายบ้านช่อระกา-บ้านราชภูมิ [ 2 ก.ค. 2562 ]54
11 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๗ สายบ้านม่วง-บ้านนา บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ [ 2 ก.ค. 2562 ]49
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านม่วง-บ้านนา บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ค. 2562 ]77
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแฟร์วังผักบุ้งถึงบ้านนายสายชล-ถนนลาดยาง บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ค. 2562 ]71
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านม่วง-บ้านนา บ้านม่วง หมู่ที่ 2 [ 24 พ.ค. 2562 ]51
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายจากแฟร์วังผักบุ้งถึงบ้านนายสายชล-ถนนลาดยาง บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ [ 24 พ.ค. 2562 ]44
16 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง-บ้านนา บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ [ 16 พ.ค. 2562 ]47
17 ราคากลาง ปปช.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแฟร์วังผักบุ้งถึงบ้านนายสายชล-ถนนลาดยาง บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ [ 16 พ.ค. 2562 ]53
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๕ สายบ้านช่อพัฒนา-บ้านนองรัง สถานที่ก่อสร้าง บ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลช่อระกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ธ.ค. 2561 ]124
19 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๕ สายช่อพัฒนา หมู่ที่ ๘-บ้านหนองรัง [ 7 ธ.ค. 2561 ]54
20 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม. ๑๓๑-๐๘ สายบ้านม่วง หมู่ที่ ๒ – บ้านช่อระกา ตำบลช่อระกา กว้าง ๘ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา [ 3 ธ.ค. 2561 ]114
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8