องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 148 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๔ สายบ้านช่อระกา - บ้านราชภูมิ หมู่ที่ ๑ [ 13 พ.ค. 2563 ]12
2 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๔ สายบ้านช่อระกา - บ้านราชภูมิ หมู่ที่ ๑ [ 8 พ.ค. 2563 ]14
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับให้น้ำล้นผ่าน (ฝายกั้นน้ำ) บริเวณประปาหมู่บ้านบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ [ 2 มี.ค. 2563 ]23
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกฟากโกรกถึงสามแยก ไปบ้านม่วง บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ [ 13 พ.ย. 2562 ]48
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขามเวียน ถึงถนนสายช่อบูรพา-หนองปรือ บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ [ 13 พ.ย. 2562 ]48
6 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกฟากโกรกถึงสามแยกไปบ้านม่วง บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ [ 7 พ.ย. 2562 ]51
7 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายขามเวียนถึงสายช่อบูรพา - หนองปรือ บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ [ 7 พ.ย. 2562 ]49
8 ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู [ 22 ส.ค. 2562 ]89
9 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูในหมู่บ้านจากบ้านนายอำนาจ-บ้านนายประสิทธิ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมูที่ ๙ (ครั้งที่ ๒) [ 8 ส.ค. 2562 ]74
10 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูในหมู่บ้านจากบ้านนายอำนาจ-บ้านนายประสิทธิ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมูที่ ๙ [ 24 ก.ค. 2562 ]84
11 ราคากลาง ปปช.โครงการก่สร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูในหมู่บ้านจากบ้านนายอำนาจ-บ้านนายประสิทธิ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ [ 4 ก.ค. 2562 ]86
12 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๔ ตอนที่ ๒ สายบ้านช่อระกา-บ้านราชภูมิ [ 2 ก.ค. 2562 ]76
13 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๔ ตอนที่ ๑ สายบ้านช่อระกา-บ้านราชภูมิ [ 2 ก.ค. 2562 ]83
14 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๗ สายบ้านม่วง-บ้านนา บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ [ 2 ก.ค. 2562 ]73
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านม่วง-บ้านนา บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ค. 2562 ]103
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแฟร์วังผักบุ้งถึงบ้านนายสายชล-ถนนลาดยาง บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ค. 2562 ]98
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านม่วง-บ้านนา บ้านม่วง หมู่ที่ 2 [ 24 พ.ค. 2562 ]76
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายจากแฟร์วังผักบุ้งถึงบ้านนายสายชล-ถนนลาดยาง บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ [ 24 พ.ค. 2562 ]69
19 ราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง-บ้านนา บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ [ 16 พ.ค. 2562 ]74
20 ราคากลาง ปปช.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแฟร์วังผักบุ้งถึงบ้านนายสายชล-ถนนลาดยาง บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ [ 16 พ.ค. 2562 ]80
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8