องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 162 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ [ 1 เม.ย. 2564 ]2
2 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๓๑-๐๙ สายบ้านช่อบูรพา – บ้านหนองปรือ บ้าช่อบูรพา หมู่ที่ ๗ [ 24 ก.พ. 2564 ]17
3 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๓๑-๑๐ สายบ้านโนนเพ็ด – บ้านขามวียน บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๔ [ 24 ก.พ. 2564 ]10
4 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๓๑-๑๐ สายบ้านโนนเพ็ด – บ้านขามเวียน บ้าบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๔ [ 1 ก.พ. 2564 ]24
5 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๓๑-๐๙ สายบ้านช่อบูรพา – บ้านหนองปรือ บ้าช่อบูรพา หมู่ที่ ๗ [ 1 ก.พ. 2564 ]23
6 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๓๑-๑๐ สายบ้านโนนเพ็ด – บ้านขามวียน บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๔ [ 18 ม.ค. 2564 ]35
7 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๓๑-๐๙ สายบ้านช่อบูรพา – บ้านหนองปรือ บ้าช่อบูรพา หมู่ที่ ๗ [ 18 ม.ค. 2564 ]31
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 [ 8 ต.ค. 2563 ]56
9 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๓๑-๒๑ สายบ้านขามเวียน - ถนนลาดยาง บ้านขามเวียนหมู่ที่ ๓ [ 16 ก.ย. 2563 ]72
10 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายฉลองถึงถนนลาดยาง บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ [ 11 ก.ย. 2563 ]61
11 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ. ๑๓๑-๒๑ สายบ้านขามเวียน - ถนนลาดยาง บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ [ 11 ก.ย. 2563 ]56
12 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ. ๑๓๑-๑๓ สายแยกคลองอีสานเขียว - บ้านโนนสะเดา หมู่ที่ ๔ บ้านโนนเพ็ด [ 2 ก.ย. 2563 ]62
13 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง นม.ถ. ๑๓๑-๑๘ สายบ้านช่อพัฒนา-ทิศตะวันตกบ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ ๘ [ 2 ก.ย. 2563 ]60
14 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนายบุญสืบ-บ้านนายอดิศักดิ์ บ้านช่อพัมนา หมู่ที่ ๘ [ 1 ก.ย. 2563 ]59
15 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๔ สายบ้านช่อระกา - บ้านราชภูมิ หมู่ที่ ๑ [ 13 พ.ค. 2563 ]109
16 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๓๑-๐๔ สายบ้านช่อระกา - บ้านราชภูมิ หมู่ที่ ๑ [ 8 พ.ค. 2563 ]86
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับให้น้ำล้นผ่าน (ฝายกั้นน้ำ) บริเวณประปาหมู่บ้านบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ [ 2 มี.ค. 2563 ]91
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกฟากโกรกถึงสามแยก ไปบ้านม่วง บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ [ 13 พ.ย. 2562 ]112
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขามเวียน ถึงถนนสายช่อบูรพา-หนองปรือ บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ [ 13 พ.ย. 2562 ]115
20 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกฟากโกรกถึงสามแยกไปบ้านม่วง บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ [ 7 พ.ย. 2562 ]116
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9