องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
คู่มือการปฎิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอย [ 5 พ.ย. 2562 ]5
2 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ก.ย. 2562 ]9
3 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. e-LAAS [ 30 ก.ย. 2562 ]5
4 คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีอบต.ช่อระกา [ 30 ก.ย. 2562 ]8
5 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 30 ก.ย. 2562 ]6