องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง [ 2 เม.ย. 2561 ]86
2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2561 ]77
3 คำขอจดทะเบียน [ 1 ธ.ค. 2559 ]76
4 คำขอจดทะเบียน (ต่อ) [ 1 ธ.ค. 2559 ]83
5 ใบมอบฉันทะ [ 1 ก.ย. 2557 ]79
6 หนังสือรับรองการมอบที่ดิน [ 1 ก.ย. 2557 ]84
7 คำร้องทั่วไป [ 1 ส.ค. 2556 ]84
8 ตัวอย่างคำร้องทั่วไป [ 1 ส.ค. 2556 ]79