องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง [ 2 เม.ย. 2561 ]137
2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2561 ]131
3 คำขอจดทะเบียน [ 1 ธ.ค. 2559 ]180
4 คำขอจดทะเบียน (ต่อ) [ 1 ธ.ค. 2559 ]179
5 ใบมอบฉันทะ [ 1 ก.ย. 2557 ]242
6 หนังสือรับรองการมอบที่ดิน [ 1 ก.ย. 2557 ]253
7 คำร้องทั่วไป [ 1 ส.ค. 2556 ]248