องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


โครงการอบรมพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


โครงการอบรมพัฒนาสตรีและความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เพื่อส่งเสริมทักษะด้านอาชีพให้มีรายได้ในครอบครัว และขอบเขต บทบาทของสตรีในครอบครัว โดยวิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอบ้านเหลื่อม

2021-04-26
2021-04-20
2021-04-09
2021-03-24
2021-03-17
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-03
2021-02-25
2021-02-24