องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


โครงการชาวช่อระการ่วมใจทำความสะอาดสานต่อความดีของพ่อ (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชน ทำกิจกรรมทำความสะอาดตามโครงการครงการชาวช่อระการ่วมใจทำความสะอาดสานต่อความดีของพ่อ (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บริเวณถนนสายฟากโกรกถึงบ้านตาเนิน

2021-04-09
2021-03-24
2021-03-17
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-03
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-17
2021-02-17