องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรวบรวมขยะอันตราย และนำส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทำลายโดยไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บขยะอันตรายตำบลช่อระกา มีขยะจำนวน 1.0 กิโลกรัม

2021-04-26
2021-04-20
2021-04-09
2021-03-24
2021-03-17
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-03
2021-02-25
2021-02-24