องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยส่วนราชการของอบต.ช่อระกา ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่  กิจกรรมขยะแลกไข่ตามโครงการการบริหารจัดการขยะ การรับลงทะเบียนสุนัขและแมว การเล่นเกม และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการต่างๆ ระหว่างวันที่ 3 - 16 กุมภาพันธ์ 2564

2021-04-09
2021-03-24
2021-03-17
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-03
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-17
2021-02-17