องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


การประชุม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564


คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ร่วมประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เพื่อให้นโยบายการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดความคุ้มค่า และชี้แจงถึงการดำเนินงานในด้านต่างๆ 

2021-04-09
2021-03-24
2021-03-17
2021-03-09
2021-03-09
2021-03-03
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-17
2021-02-17