องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ร่วมกับอำเภอบ้านเหลื่อม และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ร่วมกันปลูกไผ่และไม้ยืนต้น ตามโครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ที่สาธารณประโยชน์ทะเลเหียง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อระก

2022-07-22
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-12
2022-07-11
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-09