องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


โครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ร่วมกับอำเภอบ้านเหลื่อม และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ร่วมกันปลูกไผ่และไม้ยืนต้น ตามโครงการปลูกไผ่และไม้ยืนต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ที่สาธารณประโยชน์ทะเลเหียง หมู่ที่ 1 ตำบลช่อระก

2021-06-11
2021-05-25
2021-05-20
2021-04-26
2021-04-20
2021-04-16
2021-04-09
2021-03-29
2021-03-26
2021-03-17