องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


จัดทำหน้ากากผ้าสำหรับใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดอยู่ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา โดยคณะผู้บริหาร บุคลากร และจิตอาสา ได้ร่วมกันจัดทำหน้ากากผ้าสำหรับใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อแจกประชาชนในพื้นที่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา จำนวนทั้งสิ้น 2,972 ชิ้น

2022-07-22
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-12
2022-07-11
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-09