องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ


องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ No Gift Policy โดยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจรติในการปฏิบัติงาน

2022-01-13
2021-12-17
2021-12-09
2021-11-05
2021-10-28
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-10-06
2021-06-11