องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 4 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทำการฉีดพ่นหมอกควัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง และโรงเรียน 3 แห่ง

2022-06-09
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-04
2022-06-03
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-19
2022-05-12
2022-04-18