องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการการชาวช่อระการ่วมใจทำความสะอาดสานต่อความดีของพ่อ (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ร่วมกับกำนันตำบลช่อระกา ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชน ทำกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการการชาวช่อระการ่วมใจทำความสะอาดสานต่อความดีของพ่อ (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บริเวณถนนสายบ้านโนนเพ็ด - บ้านช่อบูรพา

2022-07-22
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-12
2022-07-11
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-09