องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565


วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา มีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

2022-07-22
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-12
2022-07-11
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-09