องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสมบัติ เขตจัตุรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาและ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ บ้านเลขที่ 323 หมู่ที่ 7 บ้านช่อบูรพา ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565

2022-07-22
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-12
2022-07-11
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-09