องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสมบัติ เขตจัตุรัส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาและ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ บ้านเลขที่ 323 หมู่ที่ 7 บ้านช่อบูรพา ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565

2023-05-27
2023-05-26
2023-05-24
2023-05-03
2023-04-20
2023-04-19
2023-04-17
2023-04-03
2023-03-31
2023-03-30