องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้มีการจัดเก็บขยะอันตรายในทุกหมู่บ้านในเขตตำบลช่อระกาตามโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดกิจกรรมของโครงการ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด” โดยรวบรวมขยะอันตราย และนำส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทำลายโดยไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บขยะอันตรายตำบลช่อระกา จำนวน 2 กิโลกรัม

2022-07-22
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-12
2022-07-11
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-09