องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านหนองรัง หมู่ที่ 6 ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาตามโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักสงฆ์เทพนิมิตป่าหนองรัง หมู่ที่ 6 ตำบลช่อระกา

2023-08-23
2023-08-23
2023-07-21
2023-07-07
2023-06-06
2023-05-27
2023-05-26
2023-05-24
2023-05-19
2023-05-03