องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านหนองรัง หมู่ที่ 6 ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาตามโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักสงฆ์เทพนิมิตป่าหนองรัง หมู่ที่ 6 ตำบลช่อระกา

2022-07-22
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-12
2022-07-11
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-09