องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา วิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเหลื่อม

2023-08-23
2023-08-23
2023-07-21
2023-07-07
2023-06-06
2023-05-27
2023-05-26
2023-05-24
2023-05-19
2023-05-03