องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา นำโดยท่านนายกทองแดง ศรีธรรมมา ร่วมกับอำเภอบ้านเหลื่อม จัดกิจกรรมบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี อำเภอบ้านเหลื่อม ออกร้านของดีประจำตำบล ประกวดหลายสาวย่าโม และอื่น ๆ อีกมากมาย

2020-04-03
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-18
2020-02-13
2020-01-11
2020-01-09
2019-12-24
2019-12-09
2019-12-06