องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา นำโดยท่านนายกทองแดง ศรีธรรมมา ร่วมกับอำเภอบ้านเหลื่อม จัดกิจกรรมบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี อำเภอบ้านเหลื่อม ออกร้านของดีประจำตำบล ประกวดหลายสาวย่าโม และอื่น ๆ อีกมากมาย

2019-06-24
2019-06-03
2019-05-28
2019-05-17
2019-05-06
2019-05-04
2019-05-03
2019-04-03
2019-03-27
2019-03-21