องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับ อปท.ให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


วันที่ 27 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับ อปท.ให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา โดยวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

2019-06-24
2019-06-03
2019-05-28
2019-05-17
2019-05-06
2019-05-04
2019-05-03
2019-04-03
2019-03-27
2019-03-21