องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


โครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2563 (จังหวัดเคลื่อนที่)


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ อำเภอบ้านเหลื่อม องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดทำกิจกรรมโครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2563 (จังหวัดเคลื่อนที่) เพื่อการออกหน่วยบริการประชาชนในลักษณะเชิงรุกหรือออกไปถึงชุมชน หมู่บ้าน เพื่อให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการรับบริการจากภาครัฐ ณ โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา

2020-04-03
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-18
2020-02-13
2020-01-11
2020-01-09
2019-12-24
2019-12-09
2019-12-06