องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)


องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้ดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับแจกจ่ายประชาชนตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำนวน 3,190 ชิ้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ครบทุกหมู่บ้านแล้ว

2020-04-03
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-18
2020-02-13
2020-01-11
2020-01-09
2019-12-24
2019-12-09
2019-12-06