องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


โครงการชาวช่อระการ่วมใจทำความสะอาดสานต่อความดีของพ่อ (Big cleaning day)


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ร่วมกับ อำเภอบ้านเหลื่อม โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชน ร่วมกันกิจกรรมทำความสะอาดตามโครงการชาวช่อระการ่วมใจทำความสะอาดสานต่อความดีของพ่อ (Big cleaning day) บริเวณโรงเรียนบ้านโนนเพ็ด

2020-04-03
2020-03-13
2020-02-24
2020-02-18
2020-02-13
2020-01-11
2020-01-09
2019-12-24
2019-12-09
2019-12-06